Pe-un picior de plai pe-o gură de Rai

Magia dansurilor românești. Intermediar între sacru și profan – continuare

În acestă expunere, colaboratoarea noastră (autoarea lucrării  în curs de apariție Armonii Sonore) va descrie câteva aspecte esențiale despre simbolismul horelor, urmând ca acest subiect să fie dezvoltat și în postarea următoare.  Gladys Victory

Simbolismul horelor

”  În străvechea Dacie sunt atestate de istorici existența așa numitelor ”universități” Zalmoxiene o echivalare în termeni moderni a locurilor(de obicei aflate în vecinatatea templelor) unde înțelepții vremurilor trecute  din teritoriul daco-getic predau științele vremii cum ar fi astronomia, astrologia, studiul plantelor și animalelor(botanica și zoologia din zilele noastre),matematica, medicina și bineînțeles muzica care avea un loc însemnat în acele vremi. Aici veneau, dornici de învățatură, bărbați din  Europa, din îndepărtatul Egipt,cât  și din zonele orientale pentru a se desăvârși în cunoaștere, pentru a primi o nouă învățatură, pentru a împărtăși la rândul lor din tainele meleagurilor îndepărtate de unde veneau.  

În aceste locuri era slăvit Soarele, de altfel unele din templele dacilor nu aveau cupolă sau acoperiș,  ritualurile desfășurându-se firesc, sub cerul liber, fără ca nici o construcție omenească să se interpună între Zeu, preoți și adoratori.

Este firesc că Soarele a generat adorație pe pământ, devenind ”Zeul Solar”, sursa luminii, căldurii, a vieții, simbolul său fiind transpus în legende, mituri, obiceiuri, obiecte de podoabă, decorațiuni, îmbrăcăminte, denumiri,etc…. având un cult cu ritualuri specifice care s-au transmis în special prin cântece, dansuri,  balade, doine, până în zilele noastre!

Adorarea soarelui, referindu-ne la vechiul teritoriu al neamurilor traco-geto-dace se făcea în anumite zone în simultaneitate și cu adorarea focului, ca simbol al manifestarii solare mai tangibile, terestre. De altfel, în lungile nopți de iarnă sau în zile noroase, focul avea un rol dominant. Cultul solar era deservit de preoți, special pregatiți pentru acesta în ani și ani de studii și inițieri secrete! Iar acest lucru era specific întregii Europe, unde se oficia cultul soarelui. 

Simbol solar,localitatea Colti, Buzău

Rezonanța cu Soarele generează în ființele umane anumite calități specifice cum ar fi: capacitatea de a dărui, a oferi necondiționat tot ce este bun si divin,… asemeni Soarelui care încălzește și oferă lumină și celor buni cât și celor mai puțin buni….de asemeni generozitate, încredere în sine, altruism , spirit de sacrificiu, omenie, iubire față de aproapele, devotament, abnegație, voință, control asupra ființei, spiritul dreptății, onoare, ținerea cuvântului dat. Aceste calități minunate se regăsesc și în națiunea noastră!

În continuare am inserat un material realizat  de profesorul de matematica Franz Waedleges

„În dansurile populare ale tuturor popoarelor apare simbolul cercului. Pe lânga faptul că cercul este un simbol solar el are niște proprietăți speciale în comparație cu alte figuri geometrice:

  1. Cercul este figura geometrică (singura) care prezintă o simetrie perfectă, el având practic o infinitate de axe de simetrie. Pentru a supapune perfect una peste alta doua jumătăți de cerc există o infinitate de posibilităti.

Dacă privim comparativ pătratul din acest punct de vedere, remarcăm la el existența a doar 4 axe de simetrie. 

Această proprietate de simetrie totală conferă cercului o armonie desăvârșită, armonie percepută și de unele organe de simț. Formele rotunde sunt plăcute vederii și de asemenea le simțim plăcute la atingeri. De asemeni cercul neavând colțuri nu poate să ne producă durere prin înțepare.

  • Într-un anumit fel cercul este și un simbol al transcendenței. Dacă înscriem într-un cerc începând cu pătratul poligoane regulate cu un numar din ce în ce mai mare de laturi, pentagon, hexagon, heptagon, octogon,…constatăm că lungimea totală a laturilor acestor poligoane se apropie din ce în ce mai mult de circumferința cercului. Însă chiar dacă numărul de laturi devine foarte mare nu se ajunge la o suprapunere a poligonului cu cercul ci doar la o apropiere din ce în ce mai mare între ele. 

Se spune că un poligon cu o infinitate de laturi s-ar suprapune perfect cu cercul.

Ori noțiunea de infinit este strâns legată de Dumnezeu. În afară de aceasta, calculând pe rând lungimea totală a laturilor pentru fiecare din aceste poligoane și împărțind aceste lungimi la diametrul cercului, se obține un șir de numere care pare să tindă spre un anumit număr. Surpriza este că acel număr nu va fi niciodată atins oricât am mări numărul de laturi. Obținem doar o aproximație tot mai bună a lui. El este cumva de neatins, putem doar să ne apropiem din ce in ce mai mult de el, fără să îl aflăm cu exactitate. Asemenea numere se numesc numere transcendente. În această categorie intră și celebrul număr de aur care este legat de aspectul de armonie în artă și în natură.

(PHI, numărul de aur, este egal cu 1,6180339887…  Numărul de aur, numit și Phi, se găsește în toate lucrurile. Este o veritabilă cheie ascunsă a Universului.)

Deci unul dintre elementele esențiale, care conferă dansului proprietăți armonizante și echilibrante este tocmai cercul.”  Material extras din conferința susținută în 2016 de Franz Waedleges.

În  Romania ca și în alte țări dansurile se execută de obicei în cerc, simbol al perfecțiunii. Astfel dansurile  și muzica specifică au rolul de LIANT între comunitate ți zeități, de a face ca ființa umană să intre în legatura cu energiile benefice ale universului, și astfel să se restabilească o stare de echilibru global, la toate nivelurile ființei, cât și în zona respectivă.  Astfel, dansurile stravechi au o încărcătură sacră. 

Focul era păzit și adorat de preotesele sacre, fiecare comunitate avea un loc special numit chiar vatră, unde focul era adorat, și nelăsat să se stingă. Daca focul se stingea în această ”vatră”, comunitatea respectivă părăsea acel loc el devenind nefast!  în jurul focului, sub cerul liber se săvârșeau anumite ritualuri, se realizau inițieri, se invocau prosperitatea, protecția divină. În timp acestea s-au transformat în dansuri cu mișcări și ținute specifice care le regasim și astăzi în muzica autentică, prezentă la mai multe comunități  din vechea Europă  cât și de pe întregul glob.

Istoricii antichității cum ar fi de pilda Herodot au pus în evidență forța religiozității acestor neamuri.

ASTFEL ACESTE CREDINTE ANCESTRALE S-AU MENȚINUT PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE SUB FORMA ZICĂTORILOR, PROVERBELOR, DESCĂNTECELOR,  ÎN SPECIAL PRIN MUZICÂ ȘI DANS. 

FORME DE MANIFESTARE ALE CULTULUI SOLAR SE OBSERVĂ ÎN SPECIAL ÎN MARAMUREȘ, PE VECHILE PORȚI ȘI CASE ȚĂRĂNEȘTI..Astfel se justifică un adevăr fundamental, pe care înțelepții îl cunosc de multă vreme: muzica este aceea care creeaza, transformă și susține o națiune!

În acest mod, dansurile și muzica au rolul de liant între comunitate și divinitate, făcând cu putință ca ființa umană să intre în legatură cu energiile benefice ale universului și astfel să se restabilească o stare de echilibru global, la toate nivelurile ființei, cât și în zona respectivă;  dansurile stravechi au o încarcătură sacră cu valențe apotropaice.”

Autor,  Anițescu Daniela

 234 total views,  1 views today

Comentariile sunt închise pentru Magia dansurilor românești. Intermediar între sacru și profan – continuare