Pentru suflet

Miracolul nașterii Domnului nostru Iisus Christos

În fiecare an, de peste 2000 de ani creștinii de pretutindeni sărbătoresc  cea mai îndrăgită sărbătoare, cea mai plină de minunare (din punctul meu de vedere, desigur).

În această perioadă a anului, pentru emisfera nordică este miezul iernii…. ziua cea mai scurtă, noaptea cea mai lungă, toți știm aceasta. Iarna ne dăruiește o mantie imaculat de albă, poleită cu sclipiri diamantine, peste care suflă vântul spulberând zăpada, aducând cu el sunetul inconfundabil al colindelor și al cântecelor strămoșești care se aud în depărtare. Toată firea este parcă adormită așteptând sosirea luminii și căldurii care să pornească din nou roata vieții fremătânde, a speranței într-un nou început, al unui miracol care să izbăvească lumea de fărădelegi și să o aducă la legea cea dintâi, ”A crede și a iubi pe Dumnezeu mai presus de orice”.

 Și iată, reunirea omului cu Divinitatea se face prin miracolul nașterii  lui Iisus, unicul fiu al lui Dumnezeu,  din  Fecioara Maria, care l-a  zămislit prin pogorârârea  Duhului  Sfânt, prin Voia Dumnezeului celui viu. 

Aceasta sărbătorim acum….atotputernicia lui Dumnezeu care s-a făcut pe Sine om,  venind pe lume sub cerul înstelat,  într-o simplă iesle înconjurat fiind de animale, oameni, de magi și îngeri.  

Iar această naștere miraculoasă, unică pe planeta albastră, acest eveniment imposibil de descris, (care nu se știe dacă va mai fi vreodată pe acest pământ), va fi calea prin care omenirea se va ridica din nou la măreția care i-a fost orânduită de la Facere.  Prin micul prunc Iisus se vor ridica păcatele lumii și o nouă era se va scrie în istoria umanității….. 

Am pomenit la început că în această perioadă a anului ziua este cea mai scurtă, noaptea cea mai lungă….ne pregătim de solstițiul de iarnă,  când, după această perioadă a întunecimii, soarele începe să își recapete puterea și să preia supremația asupra nopții. 

 Asemeni soarelui,  Fiul lui Dumnezeu, Iisus Christos ne ridică din păcat și fărădelegi și ne poartă în această călătorie ințiatică, extaziantă, copleșitoare în care ne regăsim pe noi înșine, în adevărata spendoare care ne-a fost dăruită de la zămislirea noastră ca ființe umane de Unicul Dumnezeu, cel fără asemănare, cel viu,cel  fără început și fără de sfârșit….

Victory Gladys

Urăm cu sinceritate, tuturor cititorilor care parcurg paginile acestui site să fie binecuvântați cu trăirea în inimă a acestui miracol, să fie înconjurați de cei dragi inimii, să fie sănătoși în trup și suflet. 

CRĂCIUN BINECUVÂNTAT! 

Colectivul de redacție. 

 261 total views,  1 views today

Comentariile sunt închise pentru Miracolul nașterii Domnului nostru Iisus Christos