Pe-un picior de plai pe-o gură de Rai

Simbolismul focului în tradiția traco-geto-dacă (continuare)

În materialul postat în noiembrie 2021, am descris câteva aspecte importante legate de simbolismul focului, corelat și cu manifestarea sa în interiorul ființei umane, numit deseori în practica medicală ca ”foc digestiv”, în anumite cercuri ezoterice ”focul intern” sau ”focul alchimic al ființei”, etc. Corelația dintre focul terestru și cel solar a fost pusă în evidență de mai multe religii ale lumii, ca o relație firească, complementară. Deseori elementelor naturii li s-au atribuit îngeri protectori, cu un rol bine definit. Astfel tradiția solară o întâlnim atât la marele popor al traco-geto-dacilor, care migrând în vremuri străvechi a dus cu el în îndepărtata Asie acest cult solar, manifestat și prin focul terestru. Această tradiție a lor s-a împletit cu obiceiurile autohtone creînd o nouă tradiție,  chiar o nouă religie, plină de farmec în care au fost introduse noi elemente. 

 Acum, în aceste luni reci de iarnă, căldura din vatra unui cămin liniștit ne îndeamnă la reverie…. povestiri pline de tâlc, cu multe taine,  ne aduc aproape de lumea nevăzută a îngerilor focului. 

 Iată în continuare o invocație foarte frumoasă și profundă către Îngerii Focului

Fragmentul este preluat din Evanghelia eseniană a păcii. 

” Îngeri ai Focului
Treziți-vă și rotiți-vă deasupra munților.
Îngeri nemuritori ai Focului, îngeri ai Soarelui, aduceți lumină lumii! 
Îngeri ai Focului, voi sunteți izvoarele luminii; voi destrămați întunericul și deschideți porțile orizontului!
Îngeri ai Soarelui, voi sălășluiți departe de Pământ, dar razele voastre aduc căldură și viață zileleor noastre. 
Cerul dimineții ne aduce lumina răsăritului care bucură inimile oamenilor. 
Îngeri ai Focului, îngeri ai Soarelui, veniți să ne aduceți splendoarea razelor voastre pătrunzătoare!
Fie ca ele să ne atingă, să ne străbată!
Noi ne abandonăm îmbrățișării voastre, binecuvântată de focul vieții! 
Flux de bucurie sacră se revarsă în noi de la voi.
Câți oameni pot fixa cu ochii liberi Soarele, asimilindu-l în interior?
Doar cei care îl privesc în față pe Dumnezeu, nemistuiți de flăcările care protejează suprema cale a cunoșterii!
Înaintați pe ea, iar chipul Soarelui și chipul lui Dumnezeu îți vor apare, luminând întunericul.
Gândiți că moartea este sfârșitul? 
Atunci sunteți la fel de neștiutori ca și copiii care în fața unui cer înnorat se plâng de dispariția Soarelui.
Ca să înlăturați vălul ignoranței, fiți voi înșivă ca Soarele la prânz, strălucind și dăruind lumină și căldură pentru toți, răsplătind cu generozitate cunoașterea. Atunci Fântâna luminii vă va susține etern, așa cum Soarele este mereu plin de lumină și răspândind lumina! 
Când Soarele răsare, Pământul creat de Domnul este purificat, apele curgătoare devin pure; apele fântânilor devin pure; apele mării devin pure; și toate ființele devin pure. 
Strălucirea și gloria luminii trezesc oamenii, apropiindu-i de Dumnezeu; ele determină cursul Soarelui pe cer, drumul Lunii și calea astrelor.
Invocăm îngerii Focului, îngeri ai Soarelui! Când lumina Soarelui devine mai intensă și strălucirea lui mai fierbinte, atunci forțele cerești se ivesc, revărsându-și ocrotirea asupra Pământului creat de Tatăl ceresc. 
Cei care adoră acești îngeri ai Focului, ajung să reziste morții care pândește din nevăzut. Cei care sunt astfel s-au oferit Tatălui, s-au oferit îngerilor, propriul lor suflet a devenit una cu lumina eternă. 
Ei se bucură de toate forțele cerești și pământești. 
Aducem omagiu Îngerilor Focului, Îngeri ai Soarelui, binecuvântând gloria și lumina, puterea și încrederea, strălucirea și nemurirea. ”

Victory Gladys

 239 total views,  1 views today

Comentariile sunt închise pentru Simbolismul focului în tradiția traco-geto-dacă (continuare)